Menu

TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä

ET-Putki Oy
Katajalaakso 1 K 46
02330 Espoo
Y-tunnus: 2991302-2

2. Rekisteriasiat ja yhteyshenkilö

ET-Putki Oy
Timi Enqvist
Puh: 0400819101
info.etputki@gmail.com

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Crasman Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lain mukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

10. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa rekisteriin kirjatulle henkilölle oikeuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla asiasta Yritys X:lle asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.